Vilkår og retningslinjer for arrangører

Merkevare

Fun Palaces er en registrert merkevare. Merkevaren (navn, logo etc) skal kun brukes innenfor de rammer som angis av Fun Palaces sentralt. Fun Palaces Bergen har fått godkjenning til å bruke merkevaren i Norge.

Om arrangementet

Arrangementet skal være gratis for besøkende og skal følge beskrivelsen/rammene for Fun Palaces. En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta.

Et Fun Palace er:

• Gratis
• Lokalt
• For alle aldre
• Inkluderende
• Deltakende
• Prosess like mye som ferdig produkt
• Ditt eget
• Del av et større fellesskap

Et Fun Palace er ikke:

• En (vanlig) åpen dag
• En vanlig forestilling/konsert/foredrag som ikke inviterer til deltakelse og læring
• «Passive» aktiviteter. Et eksempel er vanlig ansiktsmaling – der de besøkende blir malt i ansiktet av en kunstner. Men: dersom folk får male ansikter selv er det en Fun Palace-aktivitet!

Om arrangøransvaret

Som arrangør er du  ansvarlig for å finansiere, organisere og administrere ditt arrangement. Dette innebærer bl.a.:

  • Sikkerhet og lovverk. Du har ansvar for at arrangementet er trygt for alle involverte, og følger alle gjeldende lover og regler, bl.a. for sikkerhet og brannvern.
  • Økonomi. Et Fun palace blir arrangert på frivillig basis. Det betyr at alle bidragsytere som deler sin lidenskap og kunnskap gjør dette uten honorar.
  • Markedsføring. Fun Palaces Vestland hjelper til med å synliggjøre ditt arrangement på nettsiden og i noen andre kanaler. Du er selv ansvarlig for annen markedsføring og for å «spre ordet» i ditt nærmiljø. Ta kontakt med prosjektleder dersom du har spørsmål eller vil ha hjelp til synliggjøring av ditt arrangement.