Tilbakebetaling av utgifter

Det er mulig å få tilbakebetalt utgifter inntil kr 5000 per arrangement mot kvittering. Det vil bli lagt ut mer konkret informasjon her om hvordan du gjør dette. Utgiftene må være knyttet til innkjøp av materiell og utstyr, og lignende. Vi tilbakebetaler ikke utgifter knyttet honorar/lønn.